Monika Ożóg, Kościół starożytny wobec świątyń i posągów bóstw, Kraków 2009, Wydawnictwo WAM, ss. 217.


Published : 2009-12-15


Pietras, H. (2009). Monika Ożóg, Kościół starożytny wobec świątyń i posągów bóstw, Kraków 2009, Wydawnictwo WAM, ss. 217. Vox Patrum, 53, 770-773. https://doi.org/10.31743/vp.4421

Henryk Pietras 
Akademia Ignatianum w Krakowie  Poland
Most read articles by the same author(s)