Danuta Mastalska, Śpiew anioła. Powieść o św. Cecylii, Tarnów 2009, Biblos, ss. 385.Abstract

nie dotyczy


nie dotyczy

Published : 2018-12-16


Kochanek, P. (2018). Danuta Mastalska, Śpiew anioła. Powieść o św. Cecylii, Tarnów 2009, Biblos, ss. 385. Vox Patrum, 53, 780-783. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4424

Piotr Kochanek 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>