Ewa Osek, Przyroda w pismach Bazylego Wielkiego, Lublin 2000, Wydawnictwo TN KUL, ss. 204.


Published : 2009-12-15


Longosz, S. (2009). Ewa Osek, Przyroda w pismach Bazylego Wielkiego, Lublin 2000, Wydawnictwo TN KUL, ss. 204. Vox Patrum, 53, 794-798. https://doi.org/10.31743/vp.4430

Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>