Ewa Osek, Przyroda w pismach Bazylego Wielkiego, Lublin 2000, Wydawnictwo TN KUL, ss. 204.Abstract

nie dotyczy


nie dotyczy

Published : 2018-12-16


Longosz, S. (2018). Ewa Osek, Przyroda w pismach Bazylego Wielkiego, Lublin 2000, Wydawnictwo TN KUL, ss. 204. Vox Patrum, 53, 794-798. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4430

Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 > >>