Wręczenie księgi jubileuszowej księdzu profesorowi Stanisławowi Longoszowi (Lublin, KUL, 27 XI 2008)Abstract

nie dotyczy


nie dotyczy

Published : 2018-12-16


Zmorzanka, A. (2018). Wręczenie księgi jubileuszowej księdzu profesorowi Stanisławowi Longoszowi (Lublin, KUL, 27 XI 2008). Vox Patrum, 53, 1038-1045. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4443

Anna Z. Zmorzanka 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>