Problemy duszpasterskie pierwotnego Kościoła (Sekcja Patrystyczna, Ołtarzew k. Warszawy, 21-23 IX 2008)Abstract

nie dotyczy


nie dotyczy

Published : 2018-12-16


Wysocki, M. (2018). Problemy duszpasterskie pierwotnego Kościoła (Sekcja Patrystyczna, Ołtarzew k. Warszawy, 21-23 IX 2008). Vox Patrum, 53, 1053-1056. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4445

Marcin Wysocki 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 > >>