Małżeństwo chrześcijan: egzegeza biblijna i prawo rzymskie (XXXVII „Dni Augustiańskie” – Rzym, 8-10 V 2008)Abstract

nie dotyczy


nie dotyczy

Published : 2018-12-16


Degórski, B. (2018). Małżeństwo chrześcijan: egzegeza biblijna i prawo rzymskie (XXXVII „Dni Augustiańskie” – Rzym, 8-10 V 2008). Vox Patrum, 53, 1060-1063. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4447

Bazyli Degórski 
Rzym  Italy
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>