Siły dobra i zła w pierwszych wiekach Kościoła (Tours, Université Francois Rabelais, 11-13 IX 2008)Abstract

nie dotyczy


nie dotyczy

Published : 2018-12-16


Longosz, S. (2018). Siły dobra i zła w pierwszych wiekach Kościoła (Tours, Université Francois Rabelais, 11-13 IX 2008). Vox Patrum, 53, 1070-1071. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4452

Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>