Teologia trynitarna Grzegorza z Nyssy w jego Opera minora (Tübingen, Evangelisch-theologische Fakultät, 17-20 IX 2008)Abstract

nie dotyczy


nie dotyczy

Published : 2018-12-16


Longosz, S. (2018). Teologia trynitarna Grzegorza z Nyssy w jego Opera minora (Tübingen, Evangelisch-theologische Fakultät, 17-20 IX 2008). Vox Patrum, 53, 1071-1073. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4453

Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 > >>