De viis ac rationibus educationis apud Joannem Chrysostomum


Abstract

In omni processu progressuque recto qui ad artem educandi pertinet magni momenti est non solum consilium formationis morum et animi puerilis proprium patris, magistri vel pedagogi, sed etiam certa ratio viaque bene formandi. Quasdam rationes ac vias educandi invenimus etiam apud Ioannem Chrysostomum, qui no­tus est auctor libelli cuius titulus: De inani gloria et de educandis liberis. Inter quas dignae sunt, ut praesertim enumerentur: via ac ratio commovendi in volun­tatem bonam, ratio viaque comitandi, ratio viaque praeveniendi, via ratioque im­plendi temporis, ratio et via circuli vel gregis, via et ratio fatigationis tollendae curiositate, via ratioque repetitionis et ratio viaque gradationis. Hae omnes sane valde prosunt ad propositum artis educandi, quod ad mentem Ioannis Chrysostomi episcopi sit formare et instituere pueros milites athletasque Iesu Christi.


Keywords

Ioannes Chrysostomus; educatio

Bednarski F.W., Wychowanie młodzieży dorastającej, Warszawa 2000
Beño J.A., Pedagogika, tłum. Z. Zalewski – J. Ślepowroński, Warszawa 1996
Dziewiecki M., Cele i metody wychowania chrześcijańskiego, „Katecheta” 48 (2004) nr 12, 54-66
Dziewiecki M., Wychowanie w rodzinie, art. on-line: www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZR/ wychowanie_w_rodz.html
Falanga M., Il pensiero pedagogico di Giovanni Crisostomo, Bari 1981
Godlewski M. – Krawcewicz S. – Wujek T., Pedagogika, Warszawa 1975
Joannes Chrysostomus, Adversus Iudaeos, PG 48
Joannes Chrysostomus, De educandis liberis, ed. A.M. Malingrey, SCh 188, tłum. W. Kania, BOK 19, Kraków 2002
Joannes Chrysostomus, In epistulam I ad Timotheum hom., PG 62
Joannes Chrysostomus, In epistulam ad Titum hom., PG 62, tłum. T. Sinko, Św. Jan Złotousty, Homilie na listy pasterskie św. Pawła, Kraków 1949
Kuczkowski S., Strategie wychowawcze, Kraków 1985
Majka J., Wychowanie chrześcijańskie – wychowaniem personalistycznym, w: Wychowanie personalistyczne, red. F. Adamski, Kraków 2005
Szczur P., Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii na podstawie nauczania homi-letycznego Jana Chryzostoma, Lublin 2008

Published : 2009-12-15


Wasilewski, S. (2009). De viis ac rationibus educationis apud Joannem Chrysostomum. Vox Patrum, 53, 433-445. https://doi.org/10.31743/vp.4479

Sławomir Wasilewski 
Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu  Poland