Alcuin. Poetry selected


Abstract

Translation of the poems by Alcuin of York


Keywords

Alcuin; poetry

E. Duemmler (rec.): Berolini 1881: MGH Antiquitates. Poetae Latini medii aevi, 1: Poetae Latini aevi Carolini (I), 160-351.
J.P. Migne: Parisiis 1862: PL 101, 723-848 (Carmina).
Alcuino, Carmi dalla corte e dal convento. Trad. italiana a fronte, cur. Carlo Carena, Le Lettere, Firenze 1995.
Harold Isbell, The Last Poets of Imperial Rome, translations, introductions, notes and glossary, Baltimore, Penguin, 1971.
Poetry of the Carolingian Renaissance, edited, translated, with an introduction by Peter Godman, Norman, University of Oklahoma Press, 1985, 118-149.
ALCUINI (ALBINI) carmina. Prooemium, MGH Antiquitates. Poetae Latini medii aevi, 1: Poetae Latini aevi Carolini (I), 160-169.
BANNIARD M., Geneza kultury europejskiej V-VIII wiek, przekł. A. Kuryś, Warszawa 1983.
BRUNHÖLTZ F., Histoire de la littérature latine du Moyen Age, tome 1: De Cassiodore à la fin de la Renaissance carolingienne, vol. 2. La fondation de l'Europe à l'époque carolingienne, Turnhout 1991, traduit de l'allemand par H. Rochais, compléments bibliographiques J. P. Bouhot, Turnhout 1991.
HOUWEN AL.A.J.R., MACDONALD A.A., Alkuin of York, Groningen 1998.
IHNATOWICZ J. A., Wstęp, w: Amalariusz z Metzu. Dzieła, t. I. Święte obrzędy Kościoła, przekł. zbiorowy z jęz. łacińskiego, red. T. Gacia, wstęp J. A. Ihnatowicz, przyp. i bibl. A. Strycharczuk, Lublin 2016, 13-27.
LEONARDI C., Alcuino e la scuola palatina, w: Nascita dell'Europa carolingia: un equazione da verificare, Settimane 27, Spoleto 1981, 459-496.
RABY F. J. E., A History of Christian Latin Poetry from the Beginnings to the Close of the Middle Ages2, Oxford 1953, s. 159-162.
RICHÉ P., Edukacja i kultura w Europie Zachodniej VI-VIII w., tłum. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 1995.
SIKORSKI D.A., Alkuin z Yorku na nowo odkrywany, w: Cognitioni gestorum. Studia z dziejów średniowiecz dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D. Sikorski, A. Wyrwa, Poznań-Warszawa 2006, s. 99-116.
STAROWIEYSKI M., Wstęp, w: Muza łacińska. Antologia poezji wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej (III-XIV/XV w.), opr. M. Starowieyski, Wrocław-Warszawa- Kraków 2007, s. XXIV.

Published : 2019-12-15


Gacia, T. (2019). Alcuin. Poetry selected. Vox Patrum, 72, 239-252. https://doi.org/10.31743/vp.4674

Tadeusz Gacia  cato1961@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych  Poland
http://orcid.org/0000-0002-1836-9506
Most read articles by the same author(s)