Ks. Antoni ŻUREK, Katechumen - chrześcijanin - wierny: przygotowanie do chrztu i chrzest w Kościele starożytnym, Teologia dla wszystkich 12, Tarnów 2017, Wydawnictwo Biblos, ss. 201.A. Żurek, Katechumen - chrześcijanin - wierny: przygotowanie do chrztu i chrzest w Kościele starożytnym, Teologia dla wszystkich 12, Tarnów 2017, Wydawnictwo Biblos.

Published : 2019-12-15


Witowski, W. (2019). Ks. Antoni ŻUREK, Katechumen - chrześcijanin - wierny: przygotowanie do chrztu i chrzest w Kościele starożytnym, Teologia dla wszystkich 12, Tarnów 2017, Wydawnictwo Biblos, ss. 201. Vox Patrum, 72, 302-307. https://doi.org/10.31743/vp.4727

Wojciech Marek Witowski  w.witowski@gmail.com
Wydział Teologii KUL, Instytut Historii Kościoła i Patrologii  Poland
Most read articles by the same author(s)