Sprawozdanie z wyjazdu naukowego do Rzymu doktorantów Instytutu Historii Kościoła i Patrologii KUL w dniach 5-11 maja 2019 r.


Abstract

Sprawozdanie z wyjazdu.


To tylko sprawozdanie z wyjazdu.

Published : 2019-12-15


Pyszna, J., & Laurynenka, K. (2019). Sprawozdanie z wyjazdu naukowego do Rzymu doktorantów Instytutu Historii Kościoła i Patrologii KUL w dniach 5-11 maja 2019 r. Vox Patrum, 72, 335-340. https://doi.org/10.31743/vp.4800

Joanna Pyszna  joanna.pcp@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski  Poland
Katsiaryna Laurynenka