LIV Międzynarodowy Kongres Studiów nad Średniowieczem oraz Konferencja Studiów Cysterskich i Monastycznych, Kalamazoo, MI, USA, 9–12 maja 2019Sprawozdanie na podstawie obecnosci na Miedzynarodowym KOngresie Studiow Mediewistycznych w Kalamazoo, 7-12 Maja 2019

Published : 2019-12-15


Groń, R. (2019). LIV Międzynarodowy Kongres Studiów nad Średniowieczem oraz Konferencja Studiów Cysterskich i Monastycznych, Kalamazoo, MI, USA, 9–12 maja 2019. Vox Patrum, 72, 340-342. https://doi.org/10.31743/vp.4821

Ryszard Stefan Groń  ryszardgron@wp.pl
badacz niezalezny  United States
Most read articles by the same author(s)