Hieronymus noster. Międzynarodowe Sympozjum z okazji 1600 -letniej rocznicy śmierci, Ljubljana, Słowenia, 23-26 X 2019


Misiarczyk, L. (2019). Hieronymus noster. Międzynarodowe Sympozjum z okazji 1600 -letniej rocznicy śmierci, Ljubljana, Słowenia, 23-26 X 2019. Vox Patrum, 72, 347-349. https://doi.org/10.31743/vp.4949

Leszek Misiarczyk  lmisiarczyk@o2.pl
Instytut Nauk Historycznych na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Poland
https://orcid.org/0000-0002-9511-6174
Most read articles by the same author(s)