Basil the Great’s Speeches on the Fast in the Latin Version by Rufinus of Aquileia


Abstract

Fast has been known for centuries, both in the Greco-Roman world and in the ancient Orient. The Church Fathers emphasized the intrinsic value of fasting, criticizing the omission of the spiritual and moral element of this practice. Their treatises on fasting show the reliance of authors on one another, because they read their predecessors, repeated their ideas, but also presented the topic of fasting in their own way. This is very clear when we analyze the speeches of Basil the Great and Rufinus of Aquileia. Rufinus wrote his speeches under the clear influence of Basil’s homilies. The former not only translated Basil’s two homilies on fasting, but also interpreted them. The Latin text often shows that Rufinus develops some threads from Basil’s Greek texts significantly while omitting some. Both Basil and Rufinus focus on the moral and spiritual attitude of the fasting person and emphasize the spiritual and bodily benefits of fasting for the person involved and the surroundings. They call for abstinence from alcohol and for sexual purity.


Keywords

Basil of Caesarea; Rufin of Aquileia; homily; fasting; translation

Basilius Magnus (Bazyli Wielki), De ieiunio: homilia I et II, PG 31, 164-184, 185-197; Homilia I i II o poście, tłum. T. Sinko, w: Św. Bazyli Wielki, Wybór homilij i kazań, Kraków 1947, s. 155-167; 168-176.
Cicero, De officiis, wyd. W. Miller, Cambridge-London 1913.
Quintilianus, Institutio oratoria, wyd. H.E. Butler. Cambridge-London 1922.
Rufinus, De ieiunio I, II, wyd. H. Marti, Leiden-New York-København-Köln 1989.
Sallustius, Bellum Catilinae, wyd. C. Sallusti Crispi Catilina, Iugurtha, Orationes Et Epistulae Excerptae De Historiis, A.W. Ahlberg. Leipzig 1919.
Seneca, De brevitate vitae, wyd. Dialogorum libri XII, R.D. Reynolds, Oxford 1977.
Seneca, Ad Lucilium Epistulae Morales (Listy moralne do Lucyliusza), vol. 1-3, ed. Richard M. Gummere, Harvard University Press, Cambridge/William Heinemann, London 1917-1925.
Sulpicius Severus, Vita Sancti Martini, wyd. K. Halm, CSEL 1, Wien 1866.
Altaner B., Stuiber A., Patrologia, Warszawa 1990.
Cytowska M., Szelest H., Literatura rzymska. Okres Cesarstwa. Autorzy chrześcijańscy, Warszawa 1994.
Domański J., Z dawnych rozważań o marności i pogardzie świata oraz nędzy i godności człowieka, Warszawa 1997.
Drączkowski F., Patrologia, Pelplin-Lunlin 1999.
Drączkowski F., Rewaloryzacja idei postów w nauczaniu Ojców Kościoła, w: Asceza, odczłowieczenie czy uczłowieczenie, red. W. Słomka, Lublin 1985, s. 125-136.
Kadžaia N., Les lectures du jeûne de Basile le Grand dans les recueils géorgiens anciens, „Orientalia christiana periodica” 53 (1987), s. 431-434.
Marti H., Einleitung, w: Rufin von Aquileia, De ieiunio I, II, wyd. H. Marti, Leiden-New York-København-Köln 1989, s. XV-XXIX.
Marti H., Rufinus’ translation of St Basil’s sermon on fasting, „Studia patristica” 16/2 (1985), s. 418-422.
Nieścior L., Post w czasach ojców Kościoła, w: Post jako praktyka duchowa. Ojcowie Kościoła o poście, wstęp, wybór i opracowanie L. Nieścior, Kraków 2019, s. 11-52.
Pałucki J., Chrystus Boski Lekarz w pismach Klemensa Aleksandryjskiego, w: Wczesnochrześcijańska asceza. Zagadnienia wybrane, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologiczny, Lublin 1993, s. 15-34.
Szymusiak J.M., Starowieyski M., Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, Poznań 1971.
Wójtowicz H., Asceza w hellenizmie, w: Wczesnochrześcijańska asceza. Zagadnienia wybrane, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologiczny, Lublin 1993, s. 9-14.

Published : 2020-06-15


Budzanowska-Weglenda, D. (2020). Basil the Great’s Speeches on the Fast in the Latin Version by Rufinus of Aquileia. Vox Patrum, 74, 67-92. https://doi.org/10.31743/vp.4958

Dominika Łucja Budzanowska-Weglenda  d.budzanowska@onet.pl
Wydział Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie  Poland
https://orcid.org/0000-0002-9030-9583
Most read articles by the same author(s)