The Celibacy of Clergymen – Legal Norms, its Motivations and the Practice in the Gallic Church from the Mid-Fourth to Mid-Sixth Century in the Light of Synodal Canons


Abstract

In the beginning, the ancient Church understood celibacy as a state of being unmarried of one’s own free-will. Once, married men were admitted to the clerical state. From the mid-third century, unmarried men who were ordained, could not marry. From the fourth century, the formal law of celibacy was introduced prescribing a total sexual abstinence in relations with one’s wife. These legal norms were confirmed by numerous synods in Gaul to ensure their observance. Abstinence under celibacy is motivated mainly by a cult continence, the teaching of the Gospel and that of St. Paul the Apostle. Non-observance was sanctioned by different penalties, especially removal from the office and excommunication.


Keywords

Celibacy; Ancient Church; Gaul; Councils; Canons

Dokumenty synodów od 50 do 381 roku (Synody i Kolekcje Praw, t. 1), układ i opracowanie Arkadiusz Baron – Henryk Pietras SJ, ŹMT 37, Kraków 2006, Wydawnictwo WAM, ss. XXXII + 356 = SCL 1.
Dokumenty synodów od 431 do 504 roku (Synody i Kolekcje Praw, t. 6), układ i opracowanie Arkadiusz Baron – Henryk Pietras SJ, ŹMT 62, Kraków 2011, Wydawnictwo WAM, ss. XXXVIII + 836 = SCL 6.
Dokumenty synodów od 506 do 553 roku (Synody i Kolekcje Praw, t. 8), układ i opracowanie Arkadiusz Baron – Henryk Pietras SJ, ŹMT 73, Kraków 2014, Wydawnictwo WAM, ss. XXXVI + 763 = SCL 8.
Bianco M.G., Celibato del clero, DPAC II, 640-642.
Heid S., Celibat w kościele pierwotnym. Początki obowiązku wstrzemięźliwości dla duchownych na Wschodzie i na Zachodzie, tłum. S. Stańczyk, Tuchów 2000.
Kasprzak D., Rozwój i motywacja kościelnej doktryny o celibacie duchownych (IV-VII w.), w: Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, red. H. Sławiński, Kraków 2012, 105-123.
Lewandowicz J., O brzmieniu i tłumaczeniu kanonu 33. synodu w Elwirze – najstarszego oficjalnego tekstu Kościoła o celibacie duchowieństwa, "Vox Patrum" 60 (2013), 209-219.
Longosz S., Patrystyczna motywacja celibatu kapłańskiego, "Vox Patrum" 24-29 (1993-1995), 285-311.
Pindel R., Wymowa nowotestamentowych tekstów o stanie cywilnym pasterzy Kościoła, w: Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, red. H. Sławiński, Kraków 2012, s. 77-101.
Stawniak H., Celibat diakonów i prezbiterów w dyscyplinie Kościoła łacińskiego, „Seminare” 29 (2011), 47-59.

Published : 2020-09-15


Kołosowski, T. (2020). The Celibacy of Clergymen – Legal Norms, its Motivations and the Practice in the Gallic Church from the Mid-Fourth to Mid-Sixth Century in the Light of Synodal Canons. Vox Patrum, 75, 285-298. https://doi.org/10.31743/vp.5748

Tadeusz Kołosowski  tadekolo@kn.onet.pl
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW  Poland
https://orcid.org/0000-0002-4019-3447
Most read articles by the same author(s)