Image of the Church in "The Commentary on Zechariah" by Didymus the Blind


Abstract

Dydym w swoim biblijnym komentarzu do Zachariasza dość często mówi o Kościele. Aspekty, zgodnie z którymi zazwyczaj widzi Kościół, są następujące: 1. Jest to zgromadzenie Żydów, pogan i ludzi powołanych do jedności; 2. Kościół jest ciałem Chrystusa, który jest jego Głową; 3. Nazywa się ją Oblubienicą Chrystusa, bez plam i zmarszczek, jak powiedział św. Paweł; 4. Wreszcie Kościół według Dydyma jest olśniewającym Jeruzalem, w którym żyjemy i gdzie będziemy żyć.


Keywords

Didymus the Blind; Church; Commentary on Zechariah; Ecclesiology

Czyżewski B., Chrystologia w Komentarzu do Zachariasza Dydyma Aleksandryjskiego, Gniezno 1996
Didyme l’Aveugle, In Zachariam, SCh 83,
Didyme l’Aveugle, Sur Zacharie, Introduction, SCh 83, Paris 1962

Published : 2008-06-15


Czyżewski, B. (2008). Image of the Church in "The Commentary on Zechariah" by Didymus the Blind. Vox Patrum, 52(1), 109-122. https://doi.org/10.31743/vp.6576

Bogdan Czyżewski  czybo@amu.edu.pl
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>