Ewangelia Judasza, wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego i komentarz Wincenty Myszor, Katowice 2006, Księgarnia św. Jacka, ss. 96


Abstract

review


Keywords

review

nie dotyczy

Published : 2007-06-15


Zmorzanka, A. (2007). Ewangelia Judasza, wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego i komentarz Wincenty Myszor, Katowice 2006, Księgarnia św. Jacka, ss. 96. Vox Patrum, 50, 664-669. https://doi.org/10.31743/vp.6685

Anna Z. Zmorzanka 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>