Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 2006


Abstract

bibliography


Keywords

bibliography

nie dotyczy

Published : 2007-06-15


Naumowicz, J., & Longosz, S. (2007). Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 2006. Vox Patrum, 50, 737-758. https://doi.org/10.31743/vp.6731

Józef Naumowicz 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Poland
Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>