Jerome and the Bishops of Rome - Mutual Respect and Cooperation


Abstract

Hieronim jawi się więc raz jeszcze jako „vir maxime catholicus" i to nie tylko z tego powodu, iż wytrwał w prawdziwej wierze aż do śmierci, lecz także dlatego, że jego zjednoczenie z następcą św. Piotra zapewniało mu pewność niezachwianego trwania w prawdzie i stanowiło gwarancję jedności. Starał się o to ze wszystkich sił, poświęcając temu cały swój geniusz ludzki i duchowy, wraz z wyróżniającą go pasją kulturalną i intelektualną, z poświęceniem godnym prawdziwego chrześcijanina i świętego mnicha


Keywords

Jerome; bishop of Rome; Damasus I; Siricius; Anastasius I; Innocent I; Zosimus; Boniface I; Peter; Clement of Rome; Victor I; Cornelius; De viris illustribus

w opracowywaniu

Published : 2004-07-15


Mirri, L. (2004). Jerome and the Bishops of Rome - Mutual Respect and Cooperation. Vox Patrum, 46, 265-292. https://doi.org/10.31743/vp.6817

Luciana Maria Mirri 
Bologna  Italy
Most read articles by the same author(s)