K. Bardski, Pokarm i napój miłości. Symbolizm w ponaddosłownej interpretacji Biblii w tradycji Kościoła, Rozprawy i Studia Biblijne 16, Warszawa 2004, Oficyna Wydawnicza „Vocatio", ss. 421.Abstract

review


Keywords

review

nie dotyczy

Published : 2004-07-15


Szram, M. (2004). K. Bardski, Pokarm i napój miłości. Symbolizm w ponaddosłownej interpretacji Biblii w tradycji Kościoła, Rozprawy i Studia Biblijne 16, Warszawa 2004, Oficyna Wydawnicza „Vocatio", ss. 421. Vox Patrum, 46, 650-655. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/6868

Mariusz Szram 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  PolandMost read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>