Tertullianus, O hrách. De spectaculis. Úvodní studii, překład, poznámky a výbĕrovou bibliografii k Tertullianovým dílům pořídił Petr Kitzłer, Praha 2004, OIKOYMENH, ss. 279Abstract

review


Keywords

review

nie dotyczy

Published : 2004-07-15


Figiel, J. (2004). Tertullianus, O hrách. De spectaculis. Úvodní studii, překład, poznámky a výbĕrovou bibliografii k Tertullianovým dílům pořídił Petr Kitzłer, Praha 2004, OIKOYMENH, ss. 279. Vox Patrum, 46, 664-669. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/6882

Józef Figiel 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  PolandMost read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>