Return to Article Details Robert Wiśniewski, Szatan i jego słudzy. Rola diabła i demonów w łacińskiej literaturze hagiograficznej IV-V wieku = Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia Źródłoznawcze IV, red. T. Derda - E. Wipszycka, Kraków 2003, Wydawnictwo Universitas Download Download PDF