La Bibbia commentata dai Padri, red. A. Di Berardino, vol I-IX, Roma 2003-2005, Città Nuova Editrice (włoska edycja amerykańskiego: Ancient Christian Commentary on Scripture vol. I-XVII, New Yersey 1998-2005, Inter Varsity Press).Abstract

review


Keywords

review

nie dotyczy

Published : 2004-07-15


Zagórski, D. (2004). La Bibbia commentata dai Padri, red. A. Di Berardino, vol I-IX, Roma 2003-2005, Città Nuova Editrice (włoska edycja amerykańskiego: Ancient Christian Commentary on Scripture vol. I-XVII, New Yersey 1998-2005, Inter Varsity Press). Vox Patrum, 46, 681-685. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/6891

Dariusz Zagórski 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  Poland