Literatura Grecji starożytnej, pod redakcją H. Pobielskiego, t. 1: Epika – liryka – dramat; t. 2: Proza historyczna – krasomówstwo – filozofia i nauka – literatura chrześcijańska, Lublin 2005, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, ss. VII + 955; VIII + 1Abstract

review


Keywords

review

nie dotyczy

Published : 2004-07-15


Popowski, R. (2004). Literatura Grecji starożytnej, pod redakcją H. Pobielskiego, t. 1: Epika – liryka – dramat; t. 2: Proza historyczna – krasomówstwo – filozofia i nauka – literatura chrześcijańska, Lublin 2005, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, ss. VII + 955; VIII + 1. Vox Patrum, 46, 685-689. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/6896

Remigiusz Popowski 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  Poland