Polish Bibliography on the Christian Antiquity 2004Abstract

bibliography


Keywords

bibliography; Christian Antiquity; Patrology; Patristic

nie dotyczy

Published : 2004-07-15


Naumowicz, J., & Longosz, S. (2004). Polish Bibliography on the Christian Antiquity 2004. Vox Patrum, 46, 733-763. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/6909

Józef Naumowicz 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Poland
Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  PolandMost read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>