The Oldest Sources about the Life of Isaac the Syrian, bishop of Nineveh


Abstract

In preparation


Keywords

Isaac the Syrian; Nineveh; Bishop; sources; patrology; Syria

Assemani J., Bibliotheca Orientalis, I, Romae 1719
Bedjan P., Liber fundatorum monasteriorum in regno Persarum et Arabum, Paris - Leipzig 1901
Chabot J.B., Le livre de la chastete, compose par Jesusdenah, eveque de Basrah, „Melanges d’Archeologie et d’Histoire” 16 (1896)
Chabot J.B., Synodicon Orientale ou Recueil des Synodes nestoriens, w: „Notices et Exstraits des Manuscrits de la Bibliotheąue Nationale” 37 (1902)
Gennadius Masiliensis, De viris illustribus, PL 58
Guillaumont A., Syryjski mistyk Izaak z Niniwy, w tegoż: U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego, tłum. S. Wirpszanka, t. 2, ZM 38, Kraków 2006
Hieronymus, De viris illustribus, PL 23
Hryniewicz W., Nadzieja świętych — świadectwo św. Izaaka Syryjczyka, w tegoż: Dramat nadziei zbawienia (Medytacje eschatologiczne), Warszawa 1996
Mar Isaacus Ninevita, De perfectione religiosa, ed. P. Bedjan, Leipzig 1909
Mar Isaacus Ninevita, Sermo 34, 4-6, CSCO 554
Nin M., Główne kierunki duchowości monastycyzmu syryjskiego, tłum. A. Jankowski, w: Duchowość starożytnego monastycyzmu (Materiały z międzynarodowej sesji naukowej (Kraków - Tyniec, 16-19 XI 1994), Kraków 1995
Rahmani I.E., Studia Syriaca, I, Beiruth 1904
Rejak S., Eschatologiczna nadzieja w pismach Izaaka Syryjczyka, Lublin 2003
Starowieyski M., Izaak, biskup Niniwy, SWPW 100

Published : 2008-06-15


Dybski, H. (2008). The Oldest Sources about the Life of Isaac the Syrian, bishop of Nineveh. Vox Patrum, 52(1), 157-169. https://doi.org/10.31743/vp.8049

Henryk Dybski  adamskiofm2@poczta.onet.pl
https://orcid.org/0000-0003-1463-2247
Most read articles by the same author(s)