The Concept of Art in the Writings of Saint Augustine


Abstract

In preparation


Keywords

Augustine; Art; concept; Augustine of Hippo

Augustinus, Confessiones, NBA 1, tłum. Z. Kubiak: Św. Augustyn, Wyznania 1987, Warszawa 1987
Augustinus, De civitate Dei, NBA 5/2
Augustinus, De diversis quaestionibus, NBA 6/2
Augustinus, De dirinatione daemonum, NBA 6/2
Augustinus, De doctrina Christiana, NBA 8
Augustinus, De Genesi ad Litteram contra manichaeos, NBA 9/2
Augustinus, De Genesi contra manichaeos, NBA 9/1
Augustinus, De libero arbitrio, NBA 3/2, tłum. A. Trombala: O wolnej woli, w: Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, III, Warszawa 1953
Augustinus, De musica, NBA 3/2, tłum D. Turkowska: O muzyce, w: Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, IV, Warszawa 1954
Augustinus, De ordine, NBA 3, tłum. J. Modrzejewski: O porządku, w: Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, I, Warszawa 1953
Augustinus, De ąuantitate animae, NBA 3/2
Augustinus, De Trinitate, NBA 4
Augustinus, De vera religione, NBA 6/1, 94, tłum. J. Ptaszyński: O wierze prawdziwej, w: Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, IV, Warszawa 1954
Augustinus, Enarrationes in Ps.
Augustinus, Epistolae
Augustinus, In Epistolam lohannis ad Parthos tractatus, NBA 24/2
Augustinus, In Iohannis Evangelium tractatus, NBA 24/1
Augustinus, Retractationes, NBA 2, PSP 22
Augustinus, Sermo, NBA 32/2
Augustinus, Soliloguia, NBA 3
Cicero, De natura deorum
Eckmann A., Historia w świetle pism św. Augustyna, w: Studia nad kulturą antyczną, red. J. Roztropowicz, Opole 1997
Eckmann A., Moc poezji w ujęciu św. Augustyna, VoxP 8 (1988) z. 15
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994
Tatarkiewicz W., Estetyka św. Augustyna, w: tenże, Estetyka średniowiecza, II, Wrocław - Warszawa - Kraków 1962

Published : 2008-06-15


Eckmann, A. (2008). The Concept of Art in the Writings of Saint Augustine. Vox Patrum, 52(1), 171-185. https://doi.org/10.31743/vp.8050

Augustyn Eckmann  augustyn.eckmann@neostrada.pl
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>