From the History of the Cult of St. Augustine in Poland. The Prayer of the Hours Dedicated to St. Augustine from the Archives of the Parish in Wielogłów


Abstract

In preparation


Keywords

Augustine of Hippo; cult; prayer of the hours; parish; Wielogłowy

Augustinus, Confessiones, CCL 27, 147-148, tłum. Z. Kubiak: Św. Augustyn, Wyznania, Warszawa 1987
Czerniatowicz J. - Mazur Z., Recepcja antyku chrześcijańskiego w Polsce. Materiały bibliograficzne, cz. 1-2, Lublin 1978-1983
Godzinki, oprac. J. Kołacz, Kraków 2006
Godzinki o św. Augustynie, w: Godzinki, red. J. Kołacz, Kraków 2006
Jacobus de Voragine, Legenda aurea, tłum. J. Pleziowa: Jakub de Voragine, Złota legenda. Wybór, oprac. M. Plezia, Warszawa 1983
Kopeć J., Godzinki, EK V 1238-1241
Nadolski B., Godzinki, w: Leksykon liturgii, oprac, tenże, Poznań 2006
Possidius, Vita Augustini, PL 32, tłum. P. Nehring: Possydiusz z Kalamy, Żywot św. Augustyna, ŹM 26, Kraków 2002
Staff L., „Złota legenda’’ błogosławionego Jakuba, Warszawa 1922
Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok, III, Kraków 1935

Published : 2008-06-15


Gąsior, A. (2008). From the History of the Cult of St. Augustine in Poland. The Prayer of the Hours Dedicated to St. Augustine from the Archives of the Parish in Wielogłów. Vox Patrum, 52(1), 199-217. https://doi.org/10.31743/vp.8052

Anna Gąsior  voxpatrum@kul.lublin.pl