Robert Wiśniewski, Szatan i jego słudzy. Rola diabłów i demonów w łacińskiej literaturze hagiograficznej IV-V wieku. Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Stadia źródłoznawcze 4, Kraków 2003, Wydawnictwo Universitas, ss. 281.


Abstract

review


Keywords

review; Satan; Mariusz Szram; Robert Wiśniewski

Wiśniewski R., Szatan i jego słudzy. Rola diabłów i demonów w łacińskiej literaturze hagiograficznej IV-V wieku. Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Stadia źródłoznawcze 4, Kraków 2003.

Published : 2003-03-30


Szram, M. (2003). Robert Wiśniewski, Szatan i jego słudzy. Rola diabłów i demonów w łacińskiej literaturze hagiograficznej IV-V wieku. Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Stadia źródłoznawcze 4, Kraków 2003, Wydawnictwo Universitas, ss. 281. Vox Patrum, 44, 468-471. https://doi.org/10.31743/vp.8106

Mariusz Szram 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>