Return to Article Details Robert Wiśniewski, Szatan i jego słudzy. Rola diabłów i demonów w łacińskiej literaturze hagiograficznej IV-V wieku. Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Stadia źródłoznawcze 4, Kraków 2003, Wydawnictwo Universitas, ss. 281. Download Download PDF