Bogdan Czyżewski, Księgi Pisma Świętego w ujęciu isagogi Juniliusza Afrykańczyka, Poznań 2003, Wydawnictwo Naukowe UAM, ss. 318


Abstract

review


Keywords

review; Junillus Africanus; Bogdan Czyżewski; Józef Naumowicz

Czyżewski B., Księgi Pisma Świętego w ujęciu isagogi Juniliusza Afrykańczyka, Poznań 2003.

Published : 2003-03-30


Naumowicz, J. (2003). Bogdan Czyżewski, Księgi Pisma Świętego w ujęciu isagogi Juniliusza Afrykańczyka, Poznań 2003, Wydawnictwo Naukowe UAM, ss. 318. Vox Patrum, 44, 494-495. https://doi.org/10.31743/vp.8128

Józef Naumowicz 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>