Tytuł zgłaszanego tekstu: Gherardo Gnoli (a cura di), Il manicheismo, volume 1: Mani e il Manicheismo, Forigliano 2003, Fondazione Lorenzo Valla - Arnoldo Mondadori Editore, ss. 414


Abstract

review


Keywords

review; Manichaeism; Roman Szmurło

Il manicheismo, volume 1: Mani e il Manicheismo, ed. G. Gnoli, Forigliano 2003.

Published : 2003-03-30


Szmurło, R. (2003). Tytuł zgłaszanego tekstu: Gherardo Gnoli (a cura di), Il manicheismo, volume 1: Mani e il Manicheismo, Forigliano 2003, Fondazione Lorenzo Valla - Arnoldo Mondadori Editore, ss. 414. Vox Patrum, 44, 496-498. https://doi.org/10.31743/vp.8130

Roman Szmurło 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Poland
Most read articles by the same author(s)