Teofrast, Przyczyny powstawania i rozwoju roślin. Z języka greckiego przełożył, wstępem, komentarzem i indeksami opatrzył ks. Henryk Wójtowicz, Lublin 2002, Wydawnictwo TNKUL, ss. 494


Abstract

review


Keywords

review; Theophrastus; Henryk Wójtowicz; Stanisław Zięba

Teofrast, Przyczyny powstawania i rozwoju roślin. Z języka greckiego przełożył, wstępem, komentarzem i indeksami opatrzył ks. Henryk Wójtowicz, Lublin 2002.

Published : 2003-03-30


Zięba, S. (2003). Teofrast, Przyczyny powstawania i rozwoju roślin. Z języka greckiego przełożył, wstępem, komentarzem i indeksami opatrzył ks. Henryk Wójtowicz, Lublin 2002, Wydawnictwo TNKUL, ss. 494. Vox Patrum, 44, 504-506. https://doi.org/10.31743/vp.8134

Stanisław Zięba 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  Poland