Patrystyczne homilie i komentarze biblijne (Sekcja Patrystyczna, Brenna, 25-26 IX 2003)



Abstract

report


Keywords

report

nie dotyczy

Published : 2003-03-30


Lachowicz, J. (2003). Patrystyczne homilie i komentarze biblijne (Sekcja Patrystyczna, Brenna, 25-26 IX 2003). Vox Patrum, 44, 703-712. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/8149

Jerzy Lachowicz 
Białystok  Poland



Most read articles by the same author(s)