Męczennicy w świecie późnego antyku (VI Sympozjum Kazimierskie, Kazimierz nad Wisłą, 5-6 V 2003)Abstract

report


Keywords

report

nie dotyczy

Published : 2003-03-30


Iwaszkiewicz-Wronikowska, B. (2003). Męczennicy w świecie późnego antyku (VI Sympozjum Kazimierskie, Kazimierz nad Wisłą, 5-6 V 2003). Vox Patrum, 44, 718-719. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/8151

Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  PolandMost read articles by the same author(s)