XIV Kongres Patrystyczny w Oksfordzie (Oksford, 18-23 VIII 2003)Abstract

report


Keywords

report

nie dotyczy

Published : 2003-03-30


Misiarczyk, L. (2003). XIV Kongres Patrystyczny w Oksfordzie (Oksford, 18-23 VIII 2003). Vox Patrum, 44, 719-722. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/8153

Leszek Misiarczyk 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Płocku  PolandMost read articles by the same author(s)