The Sea as a Challenge for Gods and People


Abstract

In preparation


Keywords

sea; challenge; gods; people; Church Fathers; pagan authors

Aesopus, Fabuła, tłum. M. Golias: Bajki Ezopowe, Wrocław - Kraków 1961
Ambrosius, De offices ministrorum
Ambrosius, Epistola
Ambrosius, Expositio Evangelii secundum Lucam
Ambrosius, Hexaemeron
Appianus, Historia Romana
Arnobius, Adversus nationes
Arnobius, Commentarius in Ps.
Augustinus, Confessiones, tłum. Z. Kubiak: Św. Augustyn Wyznania Warszawa 1999
Augustinus, De civitate Dei
Augustinus, De Genesi contra Manichaeos
Augustinus, Enarrationes In Ps.
Augustinus, In lohannis Evangelium tractatus
Augustinus, Sermo
Aulus Gellius, Noctes Atticae
Basilius, Epistula
Biblia to jest Pismo Starego i Nowego Testamentu, wyd. Brytyjskie Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1979
Cicero, De natura deorum
Cicero, De officiis
Cooper J.C., Zwierzęta symboliczne i mityczne, dum. A. i L. Ryś, Poznań 1998
Cyrillus Alexandrinus, Homilia Ephesi habita
Dąbrowski E., Nowy Testament na tle epoki, Poznań - Warszawa - Lublin 1965
Delumeau J., Strach w kulturze Zachodu XIV-XVUI wieku, tłum. A. Szymanowski, Warszawa 1986
Diogenes Laertios, Vitae philosophorum, Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. I. Kroriska - K. Leśniak - W. Olszewski - B. Kupis, Warszawa 2004
Faustus, Sermo
Fedrus, Fabulae
Florus, Epitome
Fronto, Epistulae, ed. M.P.J. Hout, Leipzig 1988, tłum. S. Stabryła w: Nowele rzymskie, Warszawa 1979
Gregorius Nazianzenus, Carmina
Gregorius Nazianzenus, Epistola
Gregorius Nazianzenus, Oratio
Grimal P., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Warszawa 1987
Herodotus, Historiae
Hieronim, Contra Rufinum
Hieronymus, Epistula
Hyginus, Fabulae
Iulius Caesar, Bellum Gallicum
Jaczynowska M., Religie świata rzymskiego. Warszawa 1987
Joannes Chrysostomus, Commentarius in Matthaeum
Joannes Chrysostomus, De sacerdotio
Józefowicz-Dzielska M., Apolloniusz z Tiany. Legenda i rzeczywistość, Kraków 1983
Józefowicz-Dzielska M., Vita Apollonii Filostrata i jej związki z literaturą wczesnochrześcijańską (stan badań), SACh 2 (1980) 128-136
Jundziłł J., Gubernator - realistyczne a symboliczne ujęcie problematyki morskiej u Ojców Kościoła, VoxP 10 (1990) z. 19, 817-828
Jundziłł J., Morskie przewozy pasażerów w epoce rzymskiej, „Nautologia” 26 (1991) z. 3/4
Jundziłł J., Rzymianie a morze, Bydgoszcz 1991
Jundziłł J., The ways of salvage from the shipwrecks in the Roman times, „Antiquitas” 18 (1993) 81-88
Klingner W., Z motywów wędrownych pochodzenia klasycznego, Poznań 1921
Komornicka M., Simonides z Keos, poeta i mędrzec, Wrocław 1986
Krokiewicz A., Arystoteles, Pirron i Plotyn, Warszawa 1974
Krokiewicz A., Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa, Warszawa 1960
Lucanus, Pharsalia
Lukianus, Peregrinus
Lukianus, Vita Demonacis, tłum. M. Bogucki: Lukian, Dialogi, II, Wrocław 1962
Łoposzko T., Starożytni piraci Morza Śródziemnego, Lublin 1994
Minucius Felix, Octavius
Nepos, Dion
Petrus Chrysologus, Sermo
Origenes, Commentarius In Matthaeum
Origenes, Homiliae in Cantica Canticorum
Ormerod H.A., Piracy in the ancient World, Liverpool 1924
Ovidius, Fasti
Ovidius, Metamorphoses
Paulinus Nolanus, Epistula
Plutarchus, Caesar
Plutarchus, De fortuna Romanorum
Plutarchus, De se ipsum laudatio
Plutarchus, De tranąuilitate animi
Plutarchus, Regum et imperatorum apophtegmata
Philostratus, Vita Apollonii
Plutarch, Quomodo quis in virtuti. Moralia
Plutarchus, Pompeius
Plutarchus, Region et imperatorum apophtegmata
Reale G., Historia filozofii starożytnej, III, tłum. E. Zieliński, Lublin 1999
Redde M., Mare Nostrum, Roma 1986
Roddaz J.M., Marcus Agrippa, Roma 1984
Rouge J., La navigation hivernale sous l'Empire Romain, RE A 57 (1955) 316-325
Ruriciusz, Epistolae
Seneca, De tranąuilitate animae
Seneca, Epistola
Seneca Rhetor, Suasoriae
Sinko T., Historia literatury greckiej, III/l, Warszawa 1951
Suetonius, Augustus
Suetonius, Caesar, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska: Swetoniusz, Żywoty ceazarów, Wrocław - Warszawa 1965
Suetonius, Claudius
Sulpicius Severus, Dialogi
Szarmach M., Dion z Prusy, Toruń 1979
Świderek A., Hellada królów, Warszawa 1969
Theodoretus, Graecarum affectionum curatio
Transitus Ps. Joannis Theologi, tłum. M. Starowieyski, ANT 1/2, Lublin 1980
Valerius Maximus, Factorum et dictorum memorabilium libri
Vitruvius, De architektura, tłum. K. Kumaniecki: O architekturze, Warszawa 1956
Welleius Paterculus, Historiae Romanae
Żywot Apolloniusza z Tyany, wstęp i tłum. M. Szarmach, Toruń 2000

Published : 2008-06-15


Jundziłł, J. (2008). The Sea as a Challenge for Gods and People. Vox Patrum, 52(1), 353-364. https://doi.org/10.31743/vp.8193

Juliusz Jundziłł  voxpatrum@kul.lublin.pl
https://orcid.org/0000-0001-8158-1887
Most read articles by the same author(s)