Pastoral Theology and Patristic (on the Eve of the Thirtieth Anniversary of the Existence of "Vox Patrum")


Abstract

Artykuł omawia zawartość czasopisma "Vox Patrum" pod kątem użyteczności dla teologii pastoralnej oraz ukazuje wpływ i użyteczność patrystyki dla teologii pastoralnej.


Keywords

Patristic; Vox Patrum; Pastoral Theology; Stanisław Longosz; Franciszek Drączkowski

Arnold F.X., Das Prinzip des Gott-menschlichen und seine Bedeutung fur die Seelsorge 123 (1942) 145-176
Arnold F.X., Das Gott-menschliche Prinzip der Seelsorge in pastoral-geschichtlicher Entfaltung, ThQ
Arnold F.X., Grundsatzliches und Geschichtliches zur Theologie der Seelsorge. Das Prinzip des Gott-Menschlichen, Freiburg in Br. 1949
Beda, Explanatio Apocalypsis, PL 93
Blachnicki F., Teologia pastoralna ogólna, cz. 2: Eklezjologiczna dedukcja teologii pastoralnej. Lublin 1971
Częsz B., Pneumatologia Ojców Kościoła, w: Duch, który jednoczy- Zarys pneumatologii, praca zbiorowa pod red. M. Marczewskiego, Lublin 1998,74-90
Das Konzil von Chalkedon. Geschichte und Gegenwart, Bd. 1-3, hrsg. A. Grillmeier, Wurzburg 1951-1954
Delahaye K., Erneuerung der Seelsorgsformen aus der Sicht der fruhen Patristik, Freiburg in Br. 1958
Drączkowski F., Agape w pismach Klemensa Aleksandryjskiego, Pelplin 1980
Drączkowski F., Kościól-agape według Klemensa Aleksandryjskiego, Lublin 1983
Drączkowski F., Miłość syntezą chrześcijaństwa, Lublin 1990
Drączkowski F., Miłość-agape syntezą chrześcijaństwa, Pelplin - Toruń 1997
Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis” do biskupów, do duchowieństwa i wiernych o formacji kapłanów we współczesnym świecie 57, Cittó del Vaticano 1992
Longosz S., Calendarium vitaeJ.M. Szymusiaka, 9 (1989), t. 16
Longosz S., Centra badań nad antykiem chrześcijańskim w świecie, VoxP 9 (1989) t. 16, 321-355
Longosz S.. Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL jako propagator myśli wczesnochrześcijańskiej w Polsce (w 30-lecie działalności), VoxP 19 (1999) t. 36-37
Marczewski M., Chrystologiczny dogmat Chalcedonu we współczesnej teologii pastoralnej, VoxP 20 (2000) t. 38-39, 381-392
Marczewski M., Posługa zbawcza Kościoła w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, Lublin 2000
Trape A., Ojcowie Kościoła a studium teologii, VoxP 9 (1989) t. 16

Published : 2008-06-15


Marczewski, M. (2008). Pastoral Theology and Patristic (on the Eve of the Thirtieth Anniversary of the Existence of "Vox Patrum"). Vox Patrum, 52(1), 607-615. https://doi.org/10.31743/vp.8938

Marek Marczewski  voxpatrum@kul.lublin.pl
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>