[1]
Longosz, S. 2018. Św. Jan Chryzostom, Mowy do Antiocheńczyków o posągach, przekład i komentarz Jan Iluk, Gdańsk 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. XXVI + 282. Vox Patrum. 70, (grudz. 2018), 723-726.