[1]
Szram, M. 2018. Dariusz Kasprzak OFMCap, Kształtowanie się nauki o niebie w teologii patrystycznej I-III wieku, Kraków 2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, ss. 416. Vox Patrum. 70, (grudz. 2018), 737-740.