[1]
Longosz, S. 2018. Wojciech Stawiszyński, Bibliografia patrystyczna 1901-2016. Polskie tłumaczenia tekstów starochrześcijańskich pierwszego tysiąclecia, Wydanie trzecie, rozszerzone, poprawione i zmienione, Tyniec – Kraków 2017, Wydawnictwo Benedyktynów, ss. 1098. Vox Patrum. 70, (grudz. 2018), 745-748.