[1]
Kokoszko, M., Dybała, J., Jagusiak, K. i Rzeźnicka, Z. 2018. Chleb nieodpowiedni dla chrześcijan: moralne zalecenia Klemensa Aleksandryjskiego w konfrontacji z naukowymi ustaleniami Galena. Vox Patrum. 64, (grudz. 2018), 249-291.