[1]
Szczur, P. 2018. Przebaczenie grzechów w nauczaniu Jana Chryzostoma. Zarys problematyki. Vox Patrum. 64, (grudz. 2018), 441-459.