[1]
Kochanek, P. 2018. Maciej Kokoszko – Krzysztof Jagusiak – Zofia Rzeźnicka, Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.), część I: Zboża i produkty zbożowe w źródłach medycznych antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.), Byzantina Lodziensia 16, Łódź. Vox Patrum. 68, (grudz. 2018), 615-633.