[1]
Kochanek, P. 2018. Błażej Szefliński, Trzy oblicza Sawy Nemanjicia. Postać historyczna – autokreacja – postać literacka, Byzantina Lodziensia 25, Łódź 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. VIII + 342. Vox Patrum. 68, (Dec. 2018), 702-705.