[1]
Figiel, J. 2018. II Międzynarodowa Konferencja o Studiach Patrystycznych. Vox Patrum. 68, (Dec. 2018), 827-828.