[1]
Figiel, J. 2018. Międzynarodowy Okrągły Stół: Flores augustini. Augustyńskie florilegia w średniowieczu. Vox Patrum. 68, (Dec. 2018), 828-828.