[1]
Figiel, J. 2018. Ojcowie Kościoła w polemice z herezjami (Lublin, KUL, 17-19 V 2016). Vox Patrum. 66, (grudz. 2018), 685-688.